Carl-Fredrik Setsaas

UTDANNELSE

Cand. jur, Universitetet i Oslo, 2002
Advokatbevilling 2010

TIDLIGERE PRAKSIS

2017 – : Advokatfirma Vale & Co.
2009 - 2017: Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS
2006 - 2009: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Setsaas & Co / Setsaas Eiendom og Finans AS
2002 – 2006: Næringsetaten, Oslo kommune

ERFARING


Setsaas har lang og bred erfaring som advokat innen flere rettsområder, derunder fast eiendom, arbeidsrett, kontraktsrett, erstatning, familie, arv og skifte. Hans praksis omfatter både rådgivning, utenrettslige forhandlinger og prosedyre.
De siste årene har Setsaas i hovedsak arbeidet med ekspropriasjonssaker, blant annet representert en rekke boligeiere og eiere av landbrukseiendommer ifm Intercity-utbygginger gjennom Østfold og Vestfold, samt ifm ulike veiprosjekter og andre utbyggingsprosjekter i Østlandsområdet.
Setsaas representerer private grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon fra offentlig myndighet (Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier og kommuner) samt private utbyggere.

web builder
Advokatfirma Vale & co

Meltzers gate 4, 0257 Oslo
Org. nr. NO 986 458 212 MVA

Carl-Fredrik Setsaas

Mob: 91 82 87 38
Email: setsaas@valeco.no

Hilde Vale

Mob: 90 74 52 49
Sentralbord: 22 69 22 01
Email: vale@valeogkjeldsberg.no