Hilde Vale


UTDANNELSE

Cand. jur, Universitetet i Oslo, 1990
Advokatbevilling 1992

TIDLIGERE PRAKSIS

2019 - : Advokat og partner i Advokatfirma Vale & Co
2004 - 2019 : Advokat og partner i Advokatfirma Vale & Kjeldsberg
2001 - 2004: Advokat og partner i Advokatfirma Norlaw.
1997 - 2001: Advokat og partner i Advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co.
1991 – 1997: Advokat og senere partner i Advokatfirma Blomseth, Kristiansen, Solberg & Vale.
1990 – 1991: Advokatfullmektig i Norges boligbyggerlags landsforbund ( NBBL ).

ERFARING

Advokat Vale er en av Norges mest erfarne ekspropriasjonsadvokater med 30 års erfaring som advokat fra et stort antall tvister innenfor eiendomsrett for private grunneiere, spesielt innen ekspropriasjonsretten med utenrettslige innløsninger av eiendom og rettslig skjønn (bolig, næring og landbruk).

Som advokat har Vale i tillegg omfattende erfaring fra fast eiendoms rettsforhold, generelt. Derunder tvist om servitutter/rettigheter og eiendomsgrenser, jordskiftesaker (også med samferdselsjordskifte), odelssaker, tomtefeste, plan- og bygningsrett, samt saker for borettslag og sameier. Vale har prosedert innenfor disse rettsområdene i flere rettsinstanser.

Vale har også lang erfaring med avtaler og generell kontraktsrett rundt fast eiendom, med inngåelse av avtaler mellom grunneiere og profesjonelle private utbyggere, derunder plan- og bygningsrett.

De siste 10-15 årene har Vale i hovedsak kun påtatt seg ekspropriasjonssaker. Hun har blant annethatt en lang rekke skjønn og utenrettslige innløsninger ifm nye E 18 og dobbeltspor for jernbanegjennom Vestfold og Østfold, samt E 16 gjennom Buskerud og Oppland. Hun har dessuten hatt ekspropriasjonssaker i forbindelse med riksveiutbygginger på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge.

Vale tar saker for private grunneiere som er gjenstand fra ekspropriasjon fra offentlig myndighet (Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier og kommuner). Hun tar ikke på seg oppdrag for det offentlige som ekspropriant mot private.

Vale har hatt en rekke prosedyreoppdrag for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. I hovedsak innenfor ekspropriasjonssaker. I denne sammenheng kan for eksempel nevnes;

Høyesterett
HR-2000-1054, Rt 2001 side 656 - byggeområde, strøkspris (ekspropriasjonserstatningsloven § 5)
HR-2010-812, Rt 2010 side 577 - tomtefeste (tomtefestelovens § 15)

Lagmannsrett
LA-2010-65001, RG-2011-756 - Ringdal - E 18 gjennom Vestfold
LA-2009-56940, (Statens anke til HR ikke tillatt fremmet), - Bommestad - E 18 gjennom Vestfold
LA-2005-012716, Ny ungdomsskole i Skien over dyrka mark. Kommunen anførte dyrka mark pris kr 12 pr m2. Lagmannsretten fastsatte til slutt kr 220 pr m2:
https://www.ta.no/nyheter/godtar-tomtedom/s/1-111-1800393 og
https://www.ta.no/grenland/ny-runde-om-tomteprisen/s/1-111-1730151
LA-1997-479, RG 1999 side 532, Sande - Dobbeltspor gjennom Sande, Vestfoldbanen

Tingrett
Sak: 2016-111141SKJ-RING, E 16 - Jevnaker, Ringerike

bootstrap carousel
Advokatfirma Vale & co

Meltzers gate 4, 0257 Oslo
Org. nr. NO 986 458 212 MVA

Carl-Fredrik Setsaas

Mob: 91 82 87 38
Email: setsaas@valeco.no

Hilde Vale

Mob: 90 74 52 49
Sentralbord: 22 69 22 01
Email: vale@valeogkjeldsberg.no