bootstrap slideshow

VÅRE PRISER OG BETINGELSER

Priser / omkostninger

Våre timespriser ligger normalt mellom kr 2.300,- og 3.000,- eks. mva. alt avhengig blant annet av type sak og hvem hos oss som utfører arbeidet.
Ta kontakt for informasjon om eventuell rettshjelpsdekning via ditt forsikringsselskap.
I saker om ekspropriasjon har grunneier normalt krav på å få dekket sine advokatutgifter av eksproprianten (den som eksproprierer eiendommen).
Arbeidet faktureres etterskuddsvis, med 14 dagers forfall.

Betingelser, sikkerhetsstillelse med mer

Det inngås avtale med klient før oppstart av vårt oppdrag, hvor klient blant annet presenteres firmaets alminnelige betingelser og informasjon om sikkerhetsstillelse m.m.

Regelverk for advokatvirksomhet og klage på advokattjenester

For informasjon om regler for advokatvirksomhet og klage på advokat:
https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/ https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/disiplinar--og-tilsynssystemet/klage-pa-advokat1/

PERSONVERN

Klikk her

Advokatfirma Vale & co

Meltzers gate 4, 0257 Oslo
Org. nr. NO 986 458 212 MVA

Carl-Fredrik Setsaas

Mob: 91 82 87 38
Email: setsaas@valeco.no

Hilde Vale

Mob: 90 74 52 49
Sentralbord: 22 69 22 01
Email: vale@valeogkjeldsberg.no